เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

หน้าหลัก เกณฑ์การรับสมัคร

รายชื่อหลักสูตร / สาขา / โครงการ รอบ 1/1 รอบ 1/2 รอบ 2 โควตา รอบ 3 (กสพท.) รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)
International Programs Round 1/1 Round 1/2 Round 2 Quota Round 3 COTMES Round 3 Admission