เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

หน้าหลัก เกณฑ์การรับสมัคร

รายชื่อหลักสูตร / สาขา / โครงการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
International Programs Round 1 Round 2 Round 3 Round 4