หลักสูตร

หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

หน้าหลัก หลักสูตร

รายชื่อหลักสูตร / สาขา / โครงการ รอบ 1/1 รอบ 1/2 รอบ 2 โควตา รอบ 3 กสพท. รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รอบ 4 Direct Admission รอบ 5 MU-Direct Admission

International Programs Round 1/1 Round 1/2 Round 2 Quota Round 3 COTMES Round 3 Admission Round 4 Direct Admission