ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 1 : Portfolio